O Robercie Zagożdżonie

Lider i przedsiębiorca, właściciel funduszy inwestycyjnych w Europie i w Ameryce, z powodzeniem realizujący się również w roli mentora i coacha. Integracja sfery osobistej, duchowej i profesjonalnej
w życiu codziennym oraz wykorzystanie szansy, jaką przyniosły liberalizacja i otwarcie rynków telekomunikacyjnego i energetycznego, zaowocowały stworzeniem przez Roberta od zera w ciągu trzech lat międzynarodowej grupy firm wycenianej na ponad sto milionów euro. Najbardziej znane
w Polsce to Energia dla Firm S.A. i Energetyczne Centrum S.A., które będąc alternatywnymi dostawcami energii elektrycznej i gazu, obsługują setki tysięcy klientów i z powodzeniem konkurują z największymi graczami w polskim biznesie.

Dziś Robert pełni w swoich firmach funkcje stratega i anioła biznesu. Jest aktywnym inwestorem
i przedsiębiorcą rozwijają- cym kolejne platformy biznesowe oraz projekty inwestycyjne. Za swoje najsilniejsze atuty i największe osiągnięcia uważa intuicję, spontaniczność, wrażliwość i kreatywność – klejnoty zdobyte dzięki mindfulness, czyli na drodze pogłębiania uważności i świadomości. Sądzi on, że to właśnie te cechy tworzą swoistą magię naszego życia, podstawę sukcesu i spełnienia. Fundament efektywności w świecie biznesu i szczęścia w życiu prywatnym.

Według niego w ludziach tkwi olbrzymi niewykorzystany potencjał. Korporacje w dobie globalizacji wychodzą najczęściej z założenia, że człowiek jest słabym ogniwem, a czynnik ludzki działa na szkodę efektywności. Zdaniem Roberta należy na to spojrzeć z innej perspektywy. Nie wolno lekceważyć ludzkiej indywidualności i godności. Tworzymy świat dla ludzi, a nie od- wrotnie.

Robert podkreśla również, że jego biznesowa kariera nie byłaby możliwa bez dbania o życie wewnętrzne, aspekt duchowy. Uważa, że dopiero zmiana mentalnego nastawienia do życia pozwoliła mu na osiągnięcie prawdziwego bogactwa, wewnętrznej wolności. Nie byłaby ona jednak możliwa bez buntu. Buntuje się zawsze, gdy na jego drodze stanie przeszkoda. Rebelia jest istotą jego życia. Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami, napisał książkę Odkryj siebie, stworzył projekt Soul of Business, założył Fundację Terapii i Rozwoju Człowieka ,,Osheanic” oraz pięć ośrodków rozwoju osobistego
w Polsce, Czechach oraz na Słowacji, które czynnie wspomaga. Udowadnia, że sukces i szczęście nie są dziełem przypadku, ale mogą być świadomym wyborem każdego z nas. Tak inspiruje ludzi na całym świecie.

Robert_zdjecie

Moje wartości i filozofia

Esencją natury ludzkiej jest rozwój. To filozofia, którą kieruję się w życiu.
Tego również oczekuję od ludzi z którymi pracuję, przebywam i przyjaźnię się.
Droga pasji i spełnienia, to moja droga życiowa.
Odkrywanie swojej natury i zgłębianie jej, to moje codzienne zadania.

Los jest studium konsekwencji…

Tylko SZCZEROŚĆ wobec samego siebie pozwoli osiągnąć wyznaczone cele.
ZAUFANIE będzie drogowskazem i wytyczną twojej osobistej drogi.

Odkryj, w którym miejscu swojego życia obecnie się znajdujesz i zadecyduj jaki kolejny krok zrobisz.
Niezależnie od wielu różnych umiejętności, tym co ostatecznie decyduje o zmianie,jest odwaga, motywacja oraz dyscyplina.
W życiu chodzi o to, aby codziennie pisać scenariusz swoich dni, miesięcy, lat… i odgrywać główną rolę w filmie własnego życia…

Biografia

Przedsiębiorca, właściciel kilkunastu spółek z powodzeniem realizujący się również w roli lidera i mentora. Wykorzystując szansę jaką przyniosła liberalizacja i otwarcie rynków telekomunikacyjnego a potem energetycznego zbudował grupy silnych firm skutecznie konkurujące z dotychczasowymi monopolistami w Polsce i w Europie.

Dziś w swoich firmach pełni rolę akcjonariusza i stratega. Jest aktywnym inwestorem i przedsiębiorcą rozwijającym kolejne platformy biznesowe oraz projekty inwestycyjne.

Wartość biznesu, który zbudował, to ponad 100 mln euro. Swoją drogę biznesową rozpoczął w 1995r od założenia firmy zajmującej się marketingiem bezpośrednim w Czechach. Utworzona wtedy marka Save Max odniosła sukcesy w Czechach, a potem również między innymi na rynkach greckim i niemieckim.

Od 2007 roku skoncentrowany na branży energetycznej i otwierającym się rynku energii w Czechach – inwestuje wszystkie środki w tę gałąź biznesu. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę i wkrótce samodzielne spółki energetyczne Roberta Zagożdżona zostają uruchomione również na Słowacji, Węgrzech i w Polsce. Kilka lat później skutecznie zarządzane podmioty z bardzo dobrymi wynikami finansowymi znalazły się w obrębie zainteresowania funduszy inwestycyjnych: słowacka i czeska część Energy Supplier zostały sprzedane funduszowi Cromicorn w 2013 roku a pozyskane w ten sposób środki – zainwestowane w rozwój polskiego oddziału grupy, czyli w przedsiębiorstwo Energia dla Firm i spółkę Energetyczne Centrum.

Restrukturyzacja i inwestycje pozwoliły tym podmiotom na zbudowanie silnej pozycji w branży i skuteczne konkurowanie na polskim rynku z największymi graczami – sprzedawcami energii elektrycznej i gazu. Obie spółki są liderami wśród alternatywnych dostawców energii w Polsce a ubiegłoroczne rozszerzenie ich oferty o dostawy gazu wzmocniło pozycję rynkową spółek i przyczyniło się do budowy przewagi konkurencyjnej.

Robert Zagożdżon, cały czas intensywnie uczestnicząc w strategicznych decyzjach dotyczących jego spółek rozwija kompetencje szkoleniowe i w obszarze działań związanych z mentoringiem.

Mówca motywacyjny i ekspert w dziedzinie projektów mających na celu rozwój jednostki, przykłada ogromną wagę do wszechstronnego szkolenia pracowników i ludzi z którymi pracuje. Uważa, że ciągły proces rozwoju jest najważniejszą składową życia każdego człowieka.

*Robert Zagożdżon ur. w 1969 w Polsce. Absolwent Wydziału Automatyki Przemysłowej na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie gdzie trafił w ramach wymiany studenckiej jako student Politechniki Warszawskiej . Kształcił się również w programach biznesowych m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Robert Zagożdżon

Certyfikaty

„Niemożliwe jest możliwe dla ludzi zdeterminowanych”