Filozofia i Życie bez ograniczeń

Życie bez ograniczeń w biznesie jest równoznaczne z biznesem bez ograniczeń!

Ograniczenia w naszym życiu narzucamy sobie sami. Świadomie lub nieświadomie wytwarzamy bariery, które mają chronić nas przed niewygodami naszego życia. Stają się one jednak naszym więzieniem. Nie pozwalają nam wyjść do świata ze swoim potencjałem i wykrzyczeć swoich prawd.

Ciekawość lub potrzeba zmuszają nas jednak do opuszczenia kryjówek. Wszystko co nas interesuje, staje się naszym światem. Ponieważ ze wszystkiego tego co w konsekwencji stanie się naszym życiem, mamy korzyść mentalną, emocjonalną, bądź materialną, wszystko to jest naszym biznesem.
W jednym wypadku zostaje wynagrodzone ego, w innym serce, w jeszcze innym, płacą nam walutą.

Gdy żyjemy w społeczeństwie, wcześniej czy później w naszym życiu pojawiają się ludzie i sytuacje,
od których stajemy się zależni i jesteśmy zmuszeni walczyć o swoje potrzeby i własne miejsce. Wtedy nasze zdolności do przedstawienia siebie, do pokazania własnej wartości, zdecydują o naszym spełnieniu lub frustracji.

Podobne mechanizmy działają w biznesie. Nazywamy je zdolnościami marketingowymi, sprzedażowymi czy nawiązywania relacji. Biznes jest manifestacją naszego wnętrza, przejawiającą się w działaniu skierowanym na zewnątrz.

W życiu codziennym nasze działania marketingowe kierujemy w stosunku do naszych bliskich
i otoczenia. Przejawiają się one w sposobie, jak wyrażamy się o sobie i innych, jak siebie i innych postrzegamy. Sprzedajemy swoje uśmiechy i dobre uczynki, za uśmiechy i uczynki, którymi oni się nam odwdzięczają. Utrzymujemy relacje na bazie wzajemnego spełniania potrzeb.

Małżeństwo jest najlepszym przykładem relacji, w której na początku podejmujemy działania marketingowe w celu sprzedaży naszych talentów w ramach związku, w zamian za zaspokojenie swoich potrzeb. Później już tylko od działań pielęgnacyjnych zależy, czy ono przetrwa, czy nie.
Od tego jak długo pozostaniemy partnerami i będziemy dalej spędzać ze sobą czas i spełniać wzajemne potrzeby. Istnieją tu zależności podobne do relacji biznesowej z klientem.

robert3
robert4

Działanie

Działanie jest naturą naszego świata i na to nie mamy wpływu. Często nie możemy zmienić tego „co” robimy, ale zawsze możemy zmienić „jak”
to robimy. Kluczem do szczęścia w życiu prywatnym są nasze myśli, uczucia
i emocje. Te same elementy decydują o sukcesie w biznesie. Czasy,
kiedy posiadane grunty lub fabryki były decydującym składnikiem sukcesu, już dawno minęły. Podobnie jak w innych aspektach życia, w biznesie również powstało wiele murów i ograniczeń. O sukcesie w dzisiejszych czasach decyduje wizja przedsięwzięcia, wiara w nie
i samoświadomość. Podobnie o szczęściu decyduje sposób myślenia, wiara w siebie i dystans do życia.

Zrozumienie tego, co możemy zmienić a czego nie i umiejętność wdrożenia tej wiedzy w swoje postępowanie uważane są za mądrość życiową. Większość ludzi oraz systemów społecznych i politycznych skupiona jest na zmianie środowiska i sytuacji. Widząc jak wyglądało
to w historii, nie wierzę w takie zmiany. Wierzę jednak, że mogę zmienić własny świat, swój sposób postrzegania i reagowania na środowisko
i przydarzające się sytuacje. Wierzę, że jest to jedyna prawdziwa zmiana. Zmiana jakościowa. Wszystkie inne zmiany są tylko zmianami ilościowymi.

Przyzwyczailiśmy się do dzielenia życia na różne aspekty, bo mają one odmienne nazwy i służą różnym celom. Jednak to my jesteśmy ich centrum i od nas zależy ich jakość. Sukces albo porażka.

W przeciwnym razie bylibyśmy pozbawieni wpływu na nasz los. Bez tej odpowiedzialności, może żyłoby się nam wygodniej ale równocześnie pozbawilibyśmy się również godności i wolności. Niektórzy z nas wymieniają te walory na bezpieczeństwo. Dla innych pozostają one wartościami najwyższymi i walczą za nie przez całe życie.

Wierzę, że najgodniejszą walką jaką człowiek może podjąć, jest przyjęcie wyzwania do zmiany świata. Poprzez wpływ, jaki na niego wywieramy, poprzez odkrywanie i kreowanie siebie samych. Jeśli stanie się
to ośrodkiem naszego zainteresowania, czyli naszym biznesem, to w życiu prywatnym zaowocuje szczęściem i miłością a w biznesie sukcesem. Ponad wszelkie nasze granice i wyobrażenia.

„Odnajdź siebie lub stwórz”